top of page

EMDR

EMDR

EMDR er en forkortelse for "Eye Movement Desensitization and Reprocessing". Det er gjort mange studier som viser at metoden virker og at virkningen er vedvarende og effektiv.  Metoden brukes av psykologer og terapeuter i hele verden. Det er kort forklart en metode der man bruker øyebevegelser eller evt. tappe på kropp (Du kan også tappe selv), for å bearbeide ubehagelig opplevelser, som er lagret i oss. 

 

EMDR er en psykoterapeutisk tilnærming, som hjelper å minske det ubehaget som kan prege hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden. Det kan være små eller større opplevelser fra tidligere. Det kan for eks ulykker, naturkatastrofer, overgrep, mobbing, relasjonsopplevelser som for eks. følelsen av og ikke bli sett, sprøyteskrekk eller et slangebitt. 

 

Kroppen lagrer minner og dette er ofte ubevisst hvordan påvirker oss. Noen minner vi lagrer er dysfunksjonelle minner. Det vil si att kroppen husker dette med ulike ubehagelige kroppsfornemmelser som for eks "en ball" i magen eller trykk i brystet og kroppen går i alarmberedskap, selv om vi ikke står i fare i dag. Om du har et dårlig minne fra når du fikk sprøyte som liten, kan kroppen ta fram samme opplevelse når du må ta en sprøyte  i voksen alder. Man blir kanskje redd, pulsen går opp og man begynner å svette. Den rasjonelle hjerne vet at det bare er et lite sprøyte stikk, men kroppen husker. Har du lagret et dysfunksjonelt minne, kan kroppen din altså huske dette når den opplever lignende opplevelser i nåtid. Selv om traumet fant sted for en lengre tid tilbake, kan du stadig være plaget av opplevelser i hverdagen i form av såkalte posttraumatiske symptomer. Når vi opplever et traume, settes vår evne til å håndtere stress ut av spill. Opplevelsen lagres i vår bevissthet. Selv om vi vet at den post traumatiske opplevelsen skjedde for lenge siden, så kan følelser og fornemmelser aktiveres igjen, slik den gjorde den gangen hendelsen fant sted. 

 

Dysfunksjonelle minner kan gi ulike ubehag som for eks. langvarig stress, søvnplager, selvkritiske tanker, konstant dårlige samvittighet, muskel smerter, indre uro, angst og depresjon. EMDR behandling kan hjelpe til å minske forstyrrelsen ved minnene og følelsene som er knyttet til selve traumet og føre til at kroppen ikke går i alarmberedskap i nåtid.

 

Når hode får større forståelse for hva som er lagret i kroppen og hva kroppen husker, så er det også lettere å gjøre noe med situasjoner i framtiden. Når noe er deg bevisst, kan du påvirke det og når det er ubevisst påvirker det deg. Min erfaring er at de fleste mennesker klarer å håndtere sin situasjon bedre, om de forstår. Det er ofte verre at kroppen går i alarm og man ikke skjønner helt hvorfor. Det du tenker, henger ikke alltid sammen med det man føler og kjenner. Har vi opplevd dårlige minner som har satt seg i kroppen, er det ikke alltid det hjelper og snakker om. Dette er fordi det er ikke sikkert vår rasjonelle hjerne vet hvilke dysfunksjonelle minner kroppen har lagret. Derfor er EMDR en teknikk, som kan få fram hva som sitter lagret i kroppen din. Man spør rett og slett kroppen hva den husker. 

En sentral del av EMDR terapi er å bruke ulike former for bilateral stimulering som øyebevegelser, auditiv eller taktil stimulering. Teorien er at ulike former for bilateral stimulering vil involvere høyre og venstre hjernehalvdel og at dette og det doble oppmerksomhetsfokuset, øker tempoet i informasjonsbehandlingen. Nyere forskning har vist at øyebevegelser fører til en umiddelbar reduksjon av aktivering (uro). Teknikkene i EMDR gjør at minnet forstyrres . Man har også sett at øyebevegelser ser ut til å minske det emosjonelle trykket i traumeminnet og at øyebevegelser korrelerer med fysiologiske avslappingsresponser som lavere hjertefrekvens og øker tilgang til assosiative minner. 

Behandlingen starter med at man snakker om hvilke utfordringer man har. Om terapeuten vurderer at EMDR behandling kan være et verktøy som kan hjelpe mot det man sliter med, så forklarer man nærmere prosedyrer og hva du kan forvente deg. Du bestemmer selv om du ønsker å avslutte under behandlingen. Om du velger å starte en EMDR behandling, kan det være en  følelsesmessig sterk prosess. Hver terapitime har som mål å få deg roligere, men om problemstillingen er stor, kan prosessen ta energi og skape reaksjoner, men målet etter endt behandling er at du skal få det bedre og være mindre plaget av det du søkte for.  

I 2013 ble EMDR anbefalt av World Health Organization (WHO) som "best treatment of Choice" ved post traumatisk stress for barn og voksne. 

Les mer: EMDR Norge. Om du vil vite mer om dette, så har jeg individuelle konsultasjoner i Frisk Helse. Ta kontakt på 46 50 67 43 og send gjerne en sms. 

bottom of page