EMDR

11.jpg

EMDR

EMDR er en forkortelse for "Eye Movement Desensitization and Reprocessing". Det er gjort mange studier som viser at metoden virker og at virkningen er vedvarende. EMDR er en psykoterapeutisk tilnærming, som hjelper å minske det ubehaget som kan prege hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden. Det kan være opplevelser eller traumer av flere slag som for eks ulykker, naturkatastrofer eller overgrep. Selv om traumet fant sted for en lengre tid tilbake, kan du stadig være plaget av opplevelser i hverdagen i form av såkalte posttraumatiske symptomer. 

Når vi opplever et traume, settes vår evne til å håndtere stress ut av spill. Opplevelsen lagres i vår bevissthet. Selv om vi vet at den post traumatiske opplevelsen skjedde for lenge siden, så kan følelser og fornemmelser aktiveres igjen, slik den gjorde den gangen hendelsen fant sted. EMDR behandling kan hjelpe til å minske forstyrrelsen ved minnene og følelsene som er knyttet til selve traumet. 

I 2013 ble EMDR anbefalt av World Health Organization (WHO) som "best treatment of Choice" ved post traumatisk stress for barn og voksne. 

Få nyheter!

Kristin Fjeldstad

Mail: kristin@balanserthelse.no

Telefon: 979 70 927

  • Hvit Instagram Ikon
  • Hvit Facebook Ikon

© 2020 Balansert Helse