top of page

TRE - Traume Relase Exercises 

Kroppen husker - reduser spenninger og stress

med TRE.

TRE - Våren 2023

4 ukers kurs over 4 kvelder vil bli satt opp i løpet av våren 2023. Du kan melde din interresse og så kontakter jeg deg når datoene er satt opp.

Pris: 1850 kr for hele kurset. Info material og hefte inkludert. Det er en liten gruppe og begrenset antall plasser. 

Avbestilling 2 uker før, halve kursavgiften faktureres og mindre enn en uke før hele kurs avgiften.

 

TRE Intro kurs 

I teorien vil du lære mer om TRE, men også få en større forståelse for hvordan det autonome nervesystemet er bygget opp og hvordan stress setter seg i våre kropper. 

Sted: Storhamar gata 32.

TRE er en metode som bidrar til frigjøre dyptliggende spenninger på en dypere og mer komplisert måte enn vanlige avspenningsøvelser. Denne metoden brukes som stressmestring av terapeuter i hele verden. Den brukes også blant annet på soldater for å redusere/ forebygge post traumatisk stress, på personal i brannvesen etter ulykker og i Norge brukes den en del på Norsk Skuespiller institutt. Rapporterte effekter har blant annet vært bedre søvn, mer stabilt humør, mindre uro, mer energi og reduserte smerter.

 

Ulike former for livsbelastninger virker inn på kroppen vår og påvirker funksjon og smerte. Pust og fysisk spenninger endrer seg i forhold til hvordan vi har det. Disse spenninger kan sette seg som kroniske ubevisste mønster i kroppen vår. Mange opplever at selv om de prøver å slappe av, så er kroppen i spenning. Mange er ikke bevisste på at de er stresset, men merker det det først når kroppen sier ifra med symptomer. Det kan være smerter fra muskler og ledd, dårlig søvn, konsentrasjonsplager, hodepine, svimmelhet eller indre uro/angst.

 

TRE er en metode som du lærer på kurset og som du kan selv bruke på egenhånd. TRE kan beskrives som dyp avspenning fra kroppens kjerne. Livet og alle opplevelser lagres i våre kropper og TRE er en teknikk der kroppen selv  kvitter seg med det som er lagret. TRE kan løse opp livsbelastninger, emosjonelle spenninger, spenninger som skyldes traumer eller langvarig stress.

 

Målet med kurset er at du skal lære mer om metoden og hvordan den påvirker deg og at du på egenhånd selv kan utføre denne teknikken på deg selv etter kurset. Du kommer til å lære mer om det autonome nervesystemet og hvordan TRE henger sammen med dette.

 

TRE består av en serie med øvelser, som skal hjelpe kroppen din å komme i gang med stressregulerende mekanismer. Etter øvelsene setter kroppen selv i gang små indre skjelvinger for selv å kvitte seg med lagrede spenninger. TRE er en selvreguleringsteknikk for å frigjøre stress. Du har selv kontrollen og kan avslutte prosessen når du vil. TRE er også veldig fint å kombinere med avspenning, yoga eller meditasjon og kan hjelpe deg til å få mer ut av egen praksis. 

"Traume, stress og spenninger

er en del av alles liv, men vi innser sjeldent

hvor dypt disse opplevelsene blir etset inn i kropp og sinn"

       

                                                                                     Dr. David Berceli

Ønsker du å bli kjent med teknikken først, finnes mulighet for individuell time

bottom of page